Årgangsgruppe 2010 Nyt

Nyt...

Årgangsgruppe 2010, arrangement i februar 2017

Traditionen tro tager vi i Bork Legeland med årganggruppe 2010, forældre og søskende lørdag i uge 6. Nærmere information følger, når vi kommer tætter på, men sæt endelig kryds i kalenderen:-)
 
 
Formålet med årgangsgruppen er, at forældre til børn født i 2010 lærer hinanden at kende, og danner et netværk, som kan bruges både i nutiden og i fremtiden. Årgangsgruppen kan være med til at skabe bånd mellem forældre og børn, hvilket på sigt kan udnyttes positivt til eks. Legeaftaler og til at forebygge mobning, både mens børnene er små, men også når børnene begynder i børnehave og skole.
 
Læst 1337 gange