Udgravning af søen er startet og forventes at være færdig i løbet af sommeren.  Adgangsvejen til søen vil ske via Byvejen ved Mariehønen. For at muliggøre dette har det været nødvendigt at tage ca. 10 m af Mariehønens legeplads.

Derefter planlægger udviklingsselskabet at gå i gang med at udstykke og byggemodne byggegrunde. Dette er dog en lang proces, så der vil efter al sandsynlighed gå et par år, før end der er klart til at blive bygget de første huse på grundene.

Udviklingsselskabets bestyrelse siger endnu engang mange tak for den store støtte og opfordrer til at man henvender sig med spørgsmål og gode ideer.

Ølstrup Udviklingsselskab ApS blev officielt etableret d. 15. maj 2013 med anparter for 307.000 kr  fordelt på 132 personer.

Dette overstiger langt, hvad vi havde turdet håbet på, og vi vil gerne sige alle tusind tak for den positive måde, vi er blevet modtaget på.

Støtter du ikke allerede, men vil gerne så tag fat i én i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Karsten Sandal som formand, Niels Peter Jensen som direktør, Bjarne Sørensen som næstformand, Tage Østergaard som kasserer og Inger Kjær som sekretær.

Kære alle sammen i Ølstrup sogn

Nørhede-Hjortmose vindmølleprojektet planlægger at donere omkring 220.000kr om året til Ølstrup sogn til brug for ikke-kommercielle formål såsom initiativer indenfor
 • Sport
 • Kultur
 • Natur
 • Miljø

For at disse penge bliver forvaltet på bedst mulig vis så foreslåes det, at vi danner en ny forening, som kun kommer til at have to repræsentanter fra henholdsvis Ølstrup Sogneforening, Ølstrup Gymnastik og Ungdomsforening, samt Ølstrup Udviklingsselskab som medlemmer og bestyrelse.

Foreningen vil så have til formål at uddele disse penge til initiativer/projekter som opfylder foreningens formål og som der er er 5/6 af dets medlemmer som stemmer for. Det betyder at alle tre foreninger, som styrer Udviklingsforeningen, altid vil skulle være enige om hvordan pengene anvendes og vil man som borger i sognet have indflydelse på dette, så skal dette ske igennem de to foreninger eller udviklingsselskabet.

Det første initiativ som Udviklingsforeningen tager er, at sørge for der etableres en ny sø på mellem 2 og 3 hektar i forbindelse med at Nørhede-Hjortmose vindmølleprojektets udgravning af sand til fundamenterne til møllerne. Derefter kan det f.eks. være etableringen af et nyt multihus som bliver det næste initiativ.

Det er så tanken at der lang breden af denne nye sø skal laves udstykkes og bebygges et antal nye byggegrunde, men der er en kommerciel aktivitet så den er nødt til at foretages af andre end Ølstrup Udviklingsforening. Læs mere om dette i artiklen herunder om Etableringen af Ølstrup Udviklingsselskab.

Du kan læse udkastet til Ølstrup Udviklingsforenings vedtægter her og så snart Udviklingsselskabet er oprettet så vil der blive indkaldt til stiftende generalforsamling til Ølstrup Udviklingsforening.

Kære alle sammen i Ølstrup sogn

Der er virkelig brug for at vi sætter gang i Ølstrup sogn igen, så vi kommer under udvikling frem for under afvikling med alle de negative konsekvenser såsom

 • Lukning af instutitioner
 • Lukning af virksomheder
 • Brat faldende huspriser

Nej! Vi vil have sat Ølstrup på landkortet igen og kæmpe for vores sogn får fremgang og tilflyttere!

Nørhede-Hjortmose vindmølleprojektet vil i årene fremover donere et årligt beløb til sognet på omkring 220.000kr, men disse penge vil kun kunne bruges til ikke kommercielle formål og derfor er der brug for et selskab som på vegne af alle i sognet kan foretage de kommercielle ting vi trods alt har brug for bliver gjort. Dette er f.eks.

 • Opkøb/reservering af jord med henblik på udstykning af byggegrunde
 • Byggemodning af grunde
 • Anlægning af veje til byggegrunde
 • Opkøb af ejendomme med henblik på byforskønnelse

Udviklingsselskabet bliver etableret som et anpartsselskab og har derfor brug for en startkapital på mindst 80.000kr, for at kunne etableres. Men skal selskabet være i fart allerede fra starten, så er der brug for så stor en start kapital som overhovedet muligt. Denne startkapital vil blive brugt til at sørge for at der langs breden af den nye sø, som Ølstrup Udviklingsforening etablerer, bliver udstykket, byggemodnet og solgt (meget gerne til tilflyttende børnefamilier) byggegrunde.

En sådan vitaminindsprøjtning er hvad Ølstrup har brug for!

I den kommende tid vil udviklingsselskabets fem ambassadører (Bjarne Sørensen, Karsten Sandal, Niels Peter Jensen, Tage Østergaard og Inger Kjær) for dette initiativ ihærdigt forsøge at komme rundt til alle i sognet for at forklare nærmere, men du kan allerede nu orientere dig ved at læse vedtægterne for udviklingsselskabet og er du med på ideen så er du også meget velkommen til at udfylde en købsaftale på de anparter du vil bidrage med og aflevere den til en af ambassadørerne.

En anpart koster 1.000kr og giver 1 stemme ved generalforsamlingen. Køber man mere en 25 anparter, så får man kun en stemme pr. femte anpart hvilket er gjort for at sikre at beslutningerne bliver bredt funderet. Den kapital man skyder ind i anpartsforeningen får man ikke igen som et årlig afkast der bliver indbetalt på ens bankkonto, men i stedet kommer man til at bo i et attraktivt sogn hvor der hele tiden sker forbedringer og nye ting til glæde for alle.

Har du spørgsmål så bare ring til Bjarne Sørensen på 4042 4064 eller skriv til ham på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller en af de andre ambassadører.