Udviklingsselskabet: Sø klar i år, byggegrunde ca. 2 år

Udgravning af søen er startet og forventes at være færdig i løbet af sommeren.  Adgangsvejen til søen vil ske via Byvejen ved Mariehønen. For at muliggøre dette har det været nødvendigt at tage ca. 10 m af Mariehønens legeplads.

Derefter planlægger udviklingsselskabet at gå i gang med at udstykke og byggemodne byggegrunde. Dette er dog en lang proces, så der vil efter al sandsynlighed gå et par år, før end der er klart til at blive bygget de første huse på grundene.

Udviklingsselskabets bestyrelse siger endnu engang mange tak for den store støtte og opfordrer til at man henvender sig med spørgsmål og gode ideer.

Læst 1918 gange